W ofercie znajduje się również modyfikowany Duratron® PI ( poliimid ), który posiada niższy dynamiczny współczynnik tarcia oraz wyższą odporność na ścieranie w stosunku do niedomieszkowanego PI.

Dostępne półfabrykaty w postaci płyt, wałków i rur polieteroimidu [PI].

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Oddziałem VINK ENGINEERING PLASTICS sp. z o.o. w Sierosławiu

pod numerem telefonu 61 829 75 00 lub o skorzystanie z formularza kontaktowego.