• Etap 1- zastosowanie
 • Sprawdzamy czy detal będzie używany jako element łożyska lub inny element ślizgowy (część łożyskowa będzie poddawana względnemu ruchowi a tym samym siłom tarcia) czy jako element konstrukcyjny bez poślizgu (poddawany jedynie obciążeniu statycznemu lub dynamicznemu). Określamy co ma być wykonane z tworzywa np. tulejka ślizgowa, koło zębate czy listwa zębata z tworzywa.

 • Etap 2 - temperatura pracy
 • Uwzględniamy temperaturę pracy zarówno w odniesieniu do obciążeń termicznych stałych jak i chwilowych.

 • Etap 3 – oddziaływanie zewnętrzne / czynniki chemiczne
 • Sprawdzamy wpływ czynników zewnętrznych w tym substancji chemicznych, z którymi kontakt może mieć wpływ na stabilność pracy elementu jak i jego walory eksploatacyjne.

 • Etap 4 – parametry mechaniczne
 • Określamy wymagania mechaniczne takie jak udarność, twardość, stabilność wymiarową oraz wymagania specjalne wynikające z indywidualnej specyfiki rozwiązania.

 • Etap 5 - dobór materiału i technologii
 • Dobieramy tworzywo uwzględniając powyższe wymagania oraz możliwości technologiczne wykonania tworzywa technicznego oraz najbardziej ekonomicznej metody wytworzenia zarówno półfabrykatu jak i gotowego elementu niezależnie czy jest to koło zębate, tuleja czy podkładka lub inny element.

 • Etap 6 – określamy możliwości obróbcze wybranego tworzywa
 • Sprawdzamy w jakim zakresie wybrane tworzywo poddaje się procesom obróbki mechanicznej co ma szczególne znaczenie przy skomplikowanych elementach wykonywanych wieloetapowo oraz przy adaptacjach, modyfikacjach i optymalizacji zarówno pojedynczego elementu jak i całego układu / maszyny / urządzenia.

 • Etap 7 – Weryfikacja
 • Weryfikacja końcowa procesu, podstawowe sprawdzenie czy uzyskałeś to czego oczekiwałeś lub początek weryfikacji całego procesu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Oddziałem VINK ENGINEERING PLASTICS sp. z o.o. w Sierosławiu

pod numerem telefonu 61 829 75 00 lub o skorzystanie z formularza kontaktowego.