Wyjątkowe właściwości Fluorosint® ( policzterofluoroetylen [PTFE] ) to wynik odpowiedniego, technologicznego procesu produkcji, w którym syntetyczna mika chemicznie wiąże się z PTFE. Dzięki powstałym wiązaniom uzyskuje się bardzo korzystne właściwości mechaniczne i fizykochemiczne, nie osiągane zwykle w przypadku innych gatunków wzmocnionego PTFE. Odporność chemiczna oraz cieplna pozostają praktycznie na poziomie czystego PTFE.

Dostępne jako półfabrykaty z tworzyw sztucznych:

  • Płyty z policzterofluoroetylenu [PTFE]
  • Wałki z policzterofluoroetylenu [PTFE]
  • Rury z policzterofluoroetylenu [PTFE]

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Oddziałem VINK ENGINEERING PLASTICS sp. z o.o. w Sierosławiu

pod numerem telefonu 61 829 75 00 lub o skorzystanie z formularza kontaktowego.